Hemtjänst är till för dig som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma med bibehållen livskvalitet. Hemtjänsten anpassas efter ditt behov och ska hjälpa dig att känna dig trygg i ditt eget hem. Hemtjänsten kan hjälpa dig med servicetjänster som till exempel

 

  • inköp
  • ärenden
  • tvätt och klädvård
  • städning/fönsterputsning
  • social aktivitet som samvaro
  • bostadens skötsel
  • tillsyn
  • matlagning och specialkost