Livskvalitet och ständiga förbättringar för de äldre


Vår vision är att alla som behöver hjälp i sitt hem ska kunna leva självständigt under trygga förhållande samt få vara delaktiga i samhället. Målet är att kunna göra deras vardag enklare och mer innehållsrik. Vi strävar efter att vårdtagarna ska kunna leva en aktiv liv och ha en inflytande över sin vardag.


Ansök om hemtjänst


Du kan ansöka om hemtjänst genom att fylla i en blankett som du skickar till kommunen.

Du kan också ansöka genom att boka möte med en biståndshandläggare. Hemtjänst får du efter ett biståndsbeslut och det kan vara serviceinsatser eller omsorgsinsatser.


 

Kommunal hemtjänst


Information


Genom att titta på  Växjö kommun hemsida får du riktig information angående kommunal hemtjänst inom äldreomsorg.   

 

Hur mycket kostar det att ha hemtjänst?

 

Om du har hemtjänst betalar du en avgift till kommunen för omsorgen och servicen som du är beviljad via biståndsbeslutet. Avgiften är densamma oavsett om du har en privat eller kommunal hemtjänstutförare. Avgiftssystemen kan skilja mellan olika kommuner och oftast betalar du utifrån hur mycket hjälp du har. Har du mycket hjälp så kan du som mest betala 2 574 kronor per månad då det är maxtaxan.