Livskvalitet och ständiga förbättringar för de äldre

Ligea är ett företag i Växjö kommun som erbjuder hemtjänster (serviceinsatserna).

Mitt namn är Fanny Battistutta och jag  arbetar för Ligea som verksamhetschef.Vår affärside föddes efter att vi hade sett hur andra företag arbetar inom hemtjänsten. Jag har arbetat inom både kommunal och privat verksamhet.Vården har ett stort behov av att lyftas upp där de anställda trivs och har positiva känslor av sitt arbete.Under alla dessa år har jag skaffat mig en stor erfarenhet inom äldreomsorg och vill bidra med bra vård och omsorg i samhället.Det innebär att ge en meningsfull tillvaro samt öka möjligheter till livskvalitet och ständiga förbättringar för de äldre.

För att kunna ge en god kvalitet i vårt arbete och samtidigt utveckla vårt företag följer vi bland annat punkterna här nedan:

Alla ska bemötas med respekt och värdighet.Vi bidra med trygghet, jämlikhet och ett meningsfullt befinnande för personal och vårdtagare.Vi ge anställda möjlighet för vidareutbildning och utveckling.Genom att följa upp anställda och vårdtagare kan vi utveckla och förbättra den service vi erbjuder.

Vi kommer alltid att arbeta efter individens olika behov och ur ett vårdtagarperspektiv.

Vi har 5 medarbetare,som är väldigt engagerat i sitt arbetet.

Inom företaget finns en rad av olika kompetenser som: undersköterskor, vårdbiträde, administratör och finns en stor kunskap inom näringslära.

Ligea är medlem i vårdföretagarna och följer kollektivavtalet för branschen.

 

För mer information